STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 Cennik usług GCI
 Informacje o GCI
 Kontakt
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 ******************
 CV
 list motywacyjny
 Jak rozpocząć działalność gospodarczą
 ******************
 Gmina Lelis
 Obiekty Użyteczności Publicznej
 Lelis GOK
 Imprezy
 Galeria
 Dożynki 2006 - Galeria
 „Dzieci i młodzież na trawie razem” Szafarczyska 2006
 X Kurpiowskie Granie - Galeria
 „Darcie Pierza”
 DOżYNKI 2007 - Galeria
 Kurpiowskie Granie 2008
 Kowalstwo na terenie Kurpiowszczyzny...
 Darcie Pierza - 2009r.
 XIII Kurpiowskie Granie
 • Regulamin GCI

  Regulamin Gminnego Centrum Informacji

   

  § 1.

  1.     Z Gminnego Centrum Informacji może korzystać każdy.

  2.     Korzystanie z usług Gminnego Centrum Informacji jest bezpłatne.

  3.     Klient przy zapisie powinien okazać dowód tożsamości i w zeszycie obecności zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

  4.     klient przychodząc do Gminnego centrum Informacji zostawia wierzchnie okrycie w szatni (w holu na wieszaku).

  5.     klient może zająć miejsce przy wskazanym przez pracownika stanowisku komputerowym.

  6.     Klient zobowiązany jest do nienagannego zachowania.

  § 2.

  1.     W lokalu GCI obowiązuje zakaz palenia.

  § 3.

  1.     Gminne Centrum Informacji ustala ilość osób korzystających w tym samym czasie.

  2.     Gminne Centrum Informacji pomaga w korzystaniu z baz danych, wydawnictw informacyjnych.

  3.     Informacje mogą być udzielane za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub tradycyjnie lub bezpośrednio.

  § 4.

  1.     Klient zobowiązany jest do ostrożnego obchodzenia się ze sprzętem, który został mu udostępniony, do poszanowania udostępnionych materiałów. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić do pracownika dyżurującego.

  2.     Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada klient. Wysokość odszkodowania ustala osoba odpowiedzialna za GCI.(Koszty naprawy, transportu).

  §5.

  1.     Skargi i wnioski klienci mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

  § 6.

  Klient nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a szczególnie drastycznych wpadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Gminnego Centrum Informacji. Decyzje w tej sprawie podejmuje osoba odpowiedzialna za GCI.