STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 Cennik usług GCI
 Informacje o GCI
 Kontakt
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 ******************
 CV
 list motywacyjny
 Jak rozpocząć działalność gospodarczą
 ******************
 Gmina Lelis
 Obiekty Użyteczności Publicznej
 Lelis GOK
 Imprezy
 Galeria
 Dożynki 2006 - Galeria
 „Dzieci i młodzież na trawie razem” Szafarczyska 2006
 X Kurpiowskie Granie - Galeria
 „Darcie Pierza”
 DOżYNKI 2007 - Galeria
 Kurpiowskie Granie 2008
 Kowalstwo na terenie Kurpiowszczyzny...
 Darcie Pierza - 2009r.
 XIII Kurpiowskie Granie
 • Jak rozpocząć działalność gospodarczą

  ·  Dziewięć  kroków do rozpoczęcia działalności gospodarczej:

  -   krok pierwszy: pomysł na własne przedsiębiorstwo (firmę)

  -   krok drugi: Urząd Gminy - po wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej jeśli będziesz prowadzić indywidualną działalność gospodarczą lub w spółce cywilnej  lub Sąd Rejonowy celem rejestracji firmy w Krajowym  Rejestrze Sądowym (KRS) jeśli będziesz prowadzić działalność w formie spółek prawa handlowego

  -   krok drugi c.d. jeśli prowadzenie twojej działalności wymaga koncesji zgodnie z art. 46 ust. L ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej występujesz z wnioskiem koncesyjnym do organu koncesyjnego lub z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej;

  -   krok trzeci: idziesz do urzędu statystycznego lub gminy - po REGON;

  -   krok czwarty: idziesz do urzędu skarbowego lub gminy - po NIP;

  -   możesz pominąć krok trzeci i czwarty jeśli wraz z wnioskiem o zarejestrowanie działalności złożysz w Urzędzie Gminy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym stosowne wnioski o nadanie numeru REGON i nadanie lub uaktualnienie numeru NIP,

  -   krok piąty: idziesz do banku - założyć konto;

  -   krok szósty: idziesz do Urzędu Skarbowego po wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT,

  -  krok siódmy: idziesz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  złożyć wg potrzeb ZFA.ZPA, ZDA, ZZA , uzyskać certyfikat do wysyłania dokumentów drogą elektroniczną

  -   krok ósmy: powiadamiasz w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności PIP – Państwowego Inspektora Pracy

  -   krok dziewiąty: zgłaszasz działalność w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid).