STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 Cennik usług GCI
 Informacje o GCI
 Kontakt
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 ******************
 CV
 list motywacyjny
 Jak rozpocząć działalność gospodarczą
 ******************
 Gmina Lelis
 Obiekty Użyteczności Publicznej
 Lelis GOK
 Imprezy
 Galeria
 Dożynki 2006 - Galeria
 „Dzieci i młodzież na trawie razem” Szafarczyska 2006
 X Kurpiowskie Granie - Galeria
 „Darcie Pierza”
 DOżYNKI 2007 - Galeria
 Kurpiowskie Granie 2008
 Kowalstwo na terenie Kurpiowszczyzny...
 Darcie Pierza - 2009r.
 XIII Kurpiowskie Granie
 • Gmina Lelis
  Gmina Lelis


     Położona jest w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, przy trasie wiodącej na Mazury, w odległości 12 km od Ostrołęki.

  :-)

     Gmina Lelis jest pięknym skrawkiem Puszczy Zielonej. Znaczna część dróg przebiega przez malownicze tereny polne i leśne, doliny rzek: Szkwy, Rozogi, Omulwi, Piasecznicy i Narwi. 

     Powierzchnia gminy wynosi 19 709 ha, w tym użytki rolne zajmują 10 825 ha, 7 038 ha to lasy, a pozostałe 1846 ha stanowią drogi, zabudowania. Jest gminą rolniczą, gdzie prowadzonych jest 1090 gospodarstw rolnych. Przestrzeń rolniczą stanowią gleby mało urodzajne.

     Gmina liczy 8 281 mieszkańców. Obszar jej podzielony jest na 22 sołectwa: Białobiel, Dąbrówka, Długi Kąt, Durlasy, Gąski, Gibałka, Gnaty, Kurpiowskie, Lelis, Łodziska, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński, Łęg Starościński - Walery, Nasiadki, Obierwia, Olszewka, Płoszyce, Siemnocha, Szafarczyka, Szafarnia, Szkwa, Szwendrowy Most. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Lelis.

  :-)

  :-)

     Jedna trzecia powierzchni gminy to lasy obfitujące w grzyby i jagody, bujną roślinność oraz zwierzynę. Na terenie gminy znajduje się leśny rezerwat przyrody ,,Olsy Płoszyckie’’ o powierzchni 140 hektarów. Rezerwat ten powstał w 1997 roku. Ochrania on kompleks 70-90-letnich olsów położonych w dolinie rzeki Rozogi. Charakterystyczny dla tych terenów jest występujący ols porzeczkowy, las bagienny z bogatym podszyciem i runem. W rezerwacie można spotkać rzadkie gatunki ptaków, np. orlika krzykliwego, żurawia, bociana czarnego, oraz zwierzęta, jak: łosia, jelenia, dzika czy sarnę.