STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 Cennik usług GCI
 Informacje o GCI
 Kontakt
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 ******************
 CV
 list motywacyjny
 Jak rozpocząć działalność gospodarczą
 ******************
 Gmina Lelis
 Obiekty Użyteczności Publicznej
 Lelis GOK
 Imprezy
 Galeria
 Dożynki 2006 - Galeria
 „Dzieci i młodzież na trawie razem” Szafarczyska 2006
 X Kurpiowskie Granie - Galeria
 „Darcie Pierza”
 DOżYNKI 2007 - Galeria
 Kurpiowskie Granie 2008
 Kowalstwo na terenie Kurpiowszczyzny...
 Darcie Pierza - 2009r.
 XIII Kurpiowskie Granie
 • Imprezy

  I Regionalny Przegląd  Widowisk przedstawiających fragmenty życia dawnych Kurpiów pt. „Darcie pierza”

  odbył się w dniu 23 lutego w Gminnym Ośrodku

  Kulturalno-Oświatowym w Lelisie.

  Impreza „Darcie pierza”  organizowana od 5 lat.

  Widowisko wystawiane przez zespół Nowe Latko wzbogacane  co roku  innym konkursem, a to na napisanie gadki kurpiowskiej, legendy, a to fotograficzny – „Krzyże i kapliczki na Kurpiach”, były przeprowadzane i przedstawiane wyniki badań nad gwarą kurpiowską, organizowane spotkania z  ludźmi nauki.

  W tym roku  przekształcono imprezę na Regionalny Przegląd Widowisk przedstawiających fragmenty z życia dawnych Kurpiów.

   Na Kurpiach posiadamy bardzo bogatą kulturę i wielosetletnie tradycje. Dzisiaj w okresie szybko zachodzących przemian powodujących zmiany w stylu życia, które zbyt często niosą bezkrytyczne kopiowania zagranicznej mody, kosmopolitycznej estetyki, globalistycznej tandety, zagrożona jest w społecznym odbiorze polska tradycja, nasze dokonania literackie i artystyczne, twórczość ludowa, a także społecznikowska, amatorska działalność artystyczna i kulturalna.

       Uważamy, że działalność naszych placówek kultury, stowarzyszeń regionalnych, miłośników tradycji nie pozwoli zagubić się  w zmieniających się realiach.

  Organizacja Regionalnego przeglądu widowisk przedstawiających fragmenty życia dawnych Kurpiów  spotkała się z aprobatą  w regionie. Przyjęło zaproszenie i udział wzięło pięć zespołów z  gmin kurpiowskich: Czarni, Lelisa, Myszyńca i Zbójnej.

       Zespół folklorystyczny „Carniacy” wystawiły widowisko pt. „Chodzenie z gwiazdą”, zespół z GOK-O w Lelisie „Nowe Latko” przedstawił tytułowe przedstawienie „Darcia Pierza”, „Myszyniaki” zaprezentowali „Zabawę na wsi”, a zespoły z GOK w Zbójnej  - wystawiły widowisko pt. „Z gwiazdą” i „Herody”.

      Zespoły otrzymały  z rąk Starosty Ostrołęckiego nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy.

  Imprezie towarzyszył kiermasz sztuki ludowej. Można  było kupić palmy wielkanocne, kwiaty z bibuły i piór, wycinanki i koronki. A że to wszystko działo się w tłusty czwartek – jadła  kurpiowskiego  i muzyki nie zabrakło.

  Na imprezę przybyła wycieczka uczniów z Zalasa, uczniowie z Zespołu Szkół w Lelisie, nauczyciele, mieszkańcy gminy Lelis, Ostrołęki i okolic, miłośnicy  i twórcy kultury ludowej,  przedstawiciele władz  powiatowych,  lokalnych i instytucji kultury.

  Specjalne życzenia na tę okoliczność przesłał Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

      Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie serdecznie dziękuje członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „Puszcza” w Lelisie za pomoc okazałą w przygotowaniach tej imprezy.