STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 Cennik usług GCI
 Informacje o GCI
 Kontakt
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 ******************
 CV
 list motywacyjny
 Jak rozpocząć działalność gospodarczą
 ******************
 Gmina Lelis
 Obiekty Użyteczności Publicznej
 Lelis GOK
 Imprezy
 Galeria
 Dożynki 2006 - Galeria
 „Dzieci i młodzież na trawie razem” Szafarczyska 2006
 X Kurpiowskie Granie - Galeria
 „Darcie Pierza”
 DOżYNKI 2007 - Galeria
 Kurpiowskie Granie 2008
 Kowalstwo na terenie Kurpiowszczyzny...
 Darcie Pierza - 2009r.
 XIII Kurpiowskie Granie
 • „Darcie Pierza”

  „Darcie Pierza”

  II Regionalny Przegląd Widowisk

  przedstawiających fragmenty życia dawnych Kurpiów

   

         Region Kurpiowskiej Puszczy Zielonej posiada bogatą kulturę i wieloletnie tradycje. Dzisiaj w okresie zachodzących przemian powodujących zmiany w stylu życia zagrożona jest twórczość ludowa, społecznikowska i amatorska działalność artystyczna i kulturalna. Placówki kultury, stowarzyszenia kulturalne - podejmują różne działania, które nie pozwolą zagubić się w zmieniających się realiach.

         Kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Kurpiów to jedno z działań Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie. Przykładem ocalania od zapomnienia tego, co można jeszcze ocalić jest organizacja imprezy pt. „Darcie Pierza” – II Regionalnego Przeglądu Widowisk przedstawiających fragmenty życia dawnych Kurpiów, która odbyła się w dniu 15 lutego 2007r.

         Podczas przeglądu można było obejrzeć siedem widowisk.

  Widowisko „Babski ziecor” przedstawił zespół NOWE LATKO działający przy GOK-O w Lelisie. „Krajanie kapusty” – pokazali „Myszyniacy” – z GOKSiR w Myszyńcu. „Przędzenie kądzieli” – to zajęcie zespołu „Puszcza Zielona” z GOK w Łysych. „Ziliję w kurpsioskiej chacie” – wystawił Środowiskowy Ośrodek Wychowawczy w Lelisie. „Herodów” można było oglądać dwukrotnie, ponieważ wystawił je zespół z Publicznego Gimnazjum w Czarni i Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli. Ostatnim widowiskiem było „Chodzenie z gwiazdą”, które przedstawili kolędnicy z GOK w Turośli.

        Widowiska oceniała komisja w składająca się z członkiń Stowarzyszenia Twórców Ludowych, tj. Czesława Kaczyńska, Janina Krzyżewska i Teresa Niedźwiedzka. Przyznano trzy równorzędne pierwsze miejsca za przedstawienie widowisk: „Przędzenie kądzieli”, „Krajanie kapusty” i „Herody” z Czarni. Drugie miejsce otrzymało widowisko „Babski ziecor”, trzecie – „Herody” z Turośli. Nagrody ufundował samorząd powiatu ostrołęckiego

  i samorząd gminy Lelis.

        Imprezie towarzyszył kiermasz sztuki ludowej. Swoje wyroby prezentowali: Pani Czesława Lewandowska z Ostrołęki (wyroby szydełkowe i kwiaty), Janina Krzyżewska z Lipnik (kwiaty z bibuły i piór), Czesława Kaczyńska z Dylewa (wycinaki i kwiaty z bibuły) Joanna Bastek z Nasiadek (kwiaty z bibuły), Teresa Niedźwiecka z Olszewa Borek (miód

   i wyroby z wosku), Adam Murach z Płoszyc (wyroby z gliny).

        Można było pokosztować potraw regionalnych, takich jak: kapusty z kaszą, pampuchów, kozów, kiełbasy swojskiej, psiwa kozicowego.

        Na „Darcie Pierza” licznie przybyli mieszkańcy wsi Lelis i okolicy oraz wycieczki uczniów z Publicznego Gimnazjum w Baranowie i Zbójnej.

       Głównym organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy w Lelisie. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „Puszcza” w Lelisie.

                                                                                  Anna Ogniewska

                                                                          Dyrektor GOK-O w Lelisie