STRONA GŁÓWNA
 Regulamin GCI
 Cennik usług GCI
 Informacje o GCI
 Kontakt
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 ******************
 CV
 list motywacyjny
 Jak rozpocząć działalność gospodarczą
 ******************
 Gmina Lelis
 Obiekty Użyteczności Publicznej
 Lelis GOK
 Imprezy
 Galeria
 Dożynki 2006 - Galeria
 „Dzieci i młodzież na trawie razem” Szafarczyska 2006
 X Kurpiowskie Granie - Galeria
 „Darcie Pierza”
 DOżYNKI 2007 - Galeria
 Kurpiowskie Granie 2008
 Kowalstwo na terenie Kurpiowszczyzny...
 Darcie Pierza - 2009r.
 XIII Kurpiowskie Granie
 • XIII Kurpiowskie Granie

  Kurpiowskie Granie

  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „PUSZCZA” w Lelisie

  Wójt Gminy Lelis

  Gminny Ośrodek Kulturalno - Oświatowy w Lelisie

  serdecznie zapraszają na:

  „KURPIOWSKIE GRANIE”

  XIII REGIONALNY PRZEGLĄD HARMONISTÓW
  i SKRZYPKÓW LUDOWYCH
  Dnia 4 października 2009 roku, początek godzina 1230

  Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kulturalno - Oświatowego w Lelisie.

  REGULAMIN

  XIII Regionalnego Przeglądu Harmonistów
  i Skrzypków Ludowych

  4 październik 2009r.

  I. Organizatorzy:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej „PUSZCZA” w Lelisie, Wójt Gminy Lelis, Gminny Ośrodek

  Kulturalno-Oświatowy w Lelisie.

  II. Założenia programowe:

  1) Cel przeglądu:

  Prezentacja tradycji kurpiowskiego muzykowania, popularyzacji tych tradycji w społeczeństwie, jak

  również zachowaniu folkloru dla młodszych pokoleń i środowisk twórczych.

  2) Czas i miejsce przeglądu:

  Przegląd odbędzie się w dniu 4 października 2009 roku w sali widowiskowej GOK-O w Lelisie.

  Początek godzina 12:00.

  III. Warunki uczestnictwa:

  1) Przegląd Harmonistów i Skrzypków Ludowych ma charakter konkursowy.

  2) Uczestnicy:

  ·

  pedałowej i skrzypcach oraz ligawce, fujarce, harmonijce ustnej itp).

  soliści instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach ludowych: harmonii

  3) Repertuar:

  Uczestnicy zobowiązani są do wykonania 2 utworów kurpiowskich dowolnych i 1 utworu

  wylosowanego (oberek, polka, trampolka, fafur, stara baba, olender, żuraw, konik, okrąglak,

  powolniak).Czas prezentacji do 10 minut.

  IV. Ocena programu:

  Jury oceniać będzie grę na każdym instrumencie oddzielnie.

  Kryteria oceny:

  ·

  regionalnej;

  dobór repertuaru zaczerpniętego z autentycznego folkloru muzycznego i zachowanie tradycji

  ·

  technika wykonania;

  ·

  muzykalność i rytmiczność.

  V. Nagrody:

  Nagrody zostaną przyznane dla uczestników każdej kategorii. Wysokość nagród uzależniona jest od

  ogólnej puli nagród.

  VI. Uwagi:

  Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 września 2009r. telefonicznie lub pisemnie na adres:

  Gminny Ośrodek Kulturalno-Oświatowy

  ul. Szkolna 48

  07-402 Lelis

  Tel. (029)761 10 77

  Mile widziany strój kurpiowski.

  Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie i przewidują dobrą wspólną zabawę.